საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე

  • Word
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12858
დოკუმენტის მიმღები შემოსავლების სამსახური
მიღების თარიღი 01/08/2012
დოკუმენტის ტიპი შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/08/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/08/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.00.016122
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
12858
01/08/2012
ვებგვერდი, 22/08/2012
000000000.00.00.016122
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე
შემოსავლების სამსახური
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (28/04/2016 - 28/04/2016)

74. 06/09/2019 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 30886 - ვებგვერდი, 06/04/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 73. 18/07/2019 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 24679 - ვებგვერდი, 22/07/2019 72. 11/06/2019 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 18714 - ვებგვერდი, 13/06/2019 71. 22/04/2019 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 12129 - ვებგვერდი, 14/05/2019 70. 25/01/2019 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 1329 - ვებგვერდი, 30/01/2019 69. 15/01/2019 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 386 - ვებგვერდი, 24/01/2019 68. 28/12/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 39129 - ვებგვერდი, 18/01/2019 67. 19/11/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 33024 - ვებგვერდი, 22/11/2018 66. 13/11/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 32667 - ვებგვერდი, 20/11/2018 65. 17/08/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 22348 - ვებგვერდი, 23/10/2018 64. 20/07/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 18720 - ვებგვერდი, 23/10/2018 63. 09/07/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 17534 - ვებგვერდი, 23/10/2018 62. 18/05/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 11855 - ვებგვერდი, 08/06/2018 61. 30/04/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 10174 - ვებგვერდი, 01/05/2018 60. 01/03/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 4457 - ვებგვერდი, 02/03/2018 59. 12/02/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 2935 - ვებგვერდი, 15/02/2018 58. 08/02/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 2672 - ვებგვერდი, 26/02/2018 57. 17/01/2018 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 628 - ვებგვერდი, 07/02/2018 56. 19/12/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 34444 - ვებგვერდი, 10/01/2018 55. 07/11/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 29630 - ვებგვერდი, 08/11/2017 54. 04/10/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 26822 - ვებგვერდი, 05/10/2017 53. 06/09/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 23635 - ვებგვერდი, 03/10/2017 52. 21/07/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 19422 - ვებგვერდი, 24/07/2017 51. 20/04/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 10425 - ვებგვერდი, 25/04/2017 50. 03/01/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 1 - ვებგვერდი, 21/03/2017 49. 06/03/2017 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 5828 - ვებგვერდი, 13/03/2017 48. 25/11/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 33122 - ვებგვერდი, 02/12/2016 47. 25/11/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 33299 - ვებგვერდი, 30/11/2016 46. 27/10/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 29290 - ვებგვერდი, 31/10/2016 45. 11/07/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 19728 - ვებგვერდი, 12/07/2016 44. 18/05/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 13442 - ვებგვერდი, 19/05/2016 43. 28/04/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 12187 - ვებგვერდი, 06/05/2016 42. 28/04/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 12137 - ვებგვერდი, 06/05/2016 41. 04/04/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 8829 - ვებგვერდი, 05/04/2016 40. 04/03/2016 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 5590 - ვებგვერდი, 10/03/2016 39. 04/12/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 46278 - ვებგვერდი, 09/12/2015 38. 06/11/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 41698 - ვებგვერდი, 10/11/2015 37. 21/10/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 39106 - ვებგვერდი, 23/10/2015 36. 03/09/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 33218 - ვებგვერდი, 07/09/2015 35. 24/08/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 31939 - ვებგვერდი, 27/08/2015 34. 07/08/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 29515 - ვებგვერდი, 17/08/2015 33. 04/08/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 28959 - ვებგვერდი, 17/08/2015 32. 03/08/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 28705 - ვებგვერდი, 17/08/2015 31. 22/07/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 26645 - ვებგვერდი, 24/07/2015 30. 16/07/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 25833 - ვებგვერდი, 17/07/2015 29. 21/05/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 17373 - ვებგვერდი, 21/05/2015 28. 15/05/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 16554 - ვებგვერდი, 20/05/2015 27. 01/04/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 10485 - ვებგვერდი, 15/04/2015 26. 12/02/2015 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 3756 - ვებგვერდი, 19/02/2015 25. 23/10/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 44089 - ვებგვერდი, 03/11/2014 24. 15/09/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 40053 - ვებგვერდი, 19/09/2014 23. 21/07/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 34336 - ვებგვერდი, 21/08/2014 22. 14/05/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 24989 - ვებგვერდი, 15/05/2014 21. 01/05/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 23191 - ვებგვერდი, 08/05/2014 20. 28/03/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 18554 - ვებგვერდი, 03/04/2014 19. 19/03/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 16174 - ვებგვერდი, 24/03/2014 18. 20/01/2014 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 2516 - ვებგვერდი, 27/01/2014 17. 17/12/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 66314 - ვებგვერდი, 20/12/2013 16. 20/11/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 59149 - ვებგვერდი, 28/11/2013 15. 13/11/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 57392 - ვებგვერდი, 20/11/2013 14. 07/11/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 56313 - ვებგვერდი, 18/11/2013 13. 13/08/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 38672 - ვებგვერდი, 16/09/2013 12. 18/07/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 33439 - ვებგვერდი, 29/07/2013 11. 25/06/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 28763 - ვებგვერდი, 01/07/2013 10. 10/05/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 19867 - ვებგვერდი, 17/05/2013 9. 25/04/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 17494 - ვებგვერდი, 08/05/2013 8. 04/04/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 13808 - ვებგვერდი, 15/04/2013 7. 06/02/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 4257 - ვებგვერდი, 18/02/2013 6. 31/01/2013 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 3701 - ვებგვერდი, 08/02/2013 5. 18/12/2012 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 29453 - ვებგვერდი, 25/12/2012 4. 14/11/2012 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 24708 - ვებგვერდი, 28/11/2012 3. 24/10/2012 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 22683 - ვებგვერდი, 02/11/2012 2. 03/10/2012 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 19621 - ვებგვერდი, 05/10/2012 1. 19/09/2012 - შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი - 18164 - ვებგვერდი, 27/09/2012
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.