„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 435
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/06/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ორგანული კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 24, 30/06/2000
ძალის დაკარგვის თარიღი 10/10/2006
სარეგისტრაციო კოდი 010.250.000.04.001.000.799
  • Word
435
28/06/2000
სსმ, 24, 30/06/2000
010.250.000.04.001.000.799
„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ორგანული კანონი

„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №44, 11.11.1997) 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტს სიტყვის „საქართველოს“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში“.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი            ე. შევარდნაძე

თბილისი,

2000 წლის 28 ივნისი.

435-II

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.