„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 268
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 23/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/07/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016407
  • Word
268
23/07/2012
ვებგვერდი, 24/07/2012
190040000.22.033.016407
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №268

2012 წლის 23 ივლისი

ქ. თბილისი

  ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29 .11 .07 , №169 , მუხლი 1871 ) დამტკიცებულ დანართ №3 -ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) 3183 სახაზინო კოდის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3184 და 3185 სახაზინო კოდებ ი:

 

 

 კლუბის მაგიდიდან

 

 3184

 

 სამორინის მაგიდიდან

 

 3185

 

მუხლი 2 . ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დ. გვინდაძე

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.