“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 303
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 16/05/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 21, 01/06/2000
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.000.05.001.000.774
  • Word
303
16/05/2000
სსმ, 21, 01/06/2000
010.320.000.05.001.000.774
“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტს სიტყვების „საერთო სასამართლოები“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „საქართველოს პროკურატურა“.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2000 წლის 16 მაისი.

№303-IIს