“ომისა და სამხედრო ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
“ომისა და სამხედრო ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 279
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 03/05/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 17, 12/05/2000
სარეგისტრაციო კოდი 280.070.000.05.001.000.764
  • Word
279
03/05/2000
სსმ, 17, 12/05/2000
280.070.000.05.001.000.764
“ომისა და სამხედრო ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1995 წ., №№31-33, მუხ.692) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „1926 წელს დაბადებული“.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2001 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2000 წლის 3 მაისი.

№279–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.