საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 241
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 11/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/07/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 15/07/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016392
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
241
11/07/2012
ვებგვერდი, 17/07/2012
190040000.22.033.016392
საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (17/07/2012 - 12/09/2012)

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №241

2012 წლის 11 ივლისი

ქ. თბილისი

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1. დამტკიცდეს თანდართული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)” დანართთან ერთად.

მუხლი 2. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეო-  ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №995 ბრძანება.

მუხლი 3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 15 ივლისიდან.

დ.  გვინდაძე

 

13. 18/11/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 275 - ვებგვერდი, 19/11/2020 12. 03/07/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 152 - ვებგვერდი, 03/07/2020 11. 01/11/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 416 - ვებგვერდი, 05/11/2018 10. 29/12/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 486 - ვებგვერდი, 29/12/2017 9. 28/04/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 150 - ვებგვერდი, 01/05/2017 8. 21/04/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 143 - ვებგვერდი, 24/04/2017 7. 30/12/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 345 - ვებგვერდი, 30/12/2016 6. 08/09/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 215 - ვებგვერდი, 09/09/2016 5. 26/08/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 203 - ვებგვერდი, 30/08/2016 4. 07/08/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 255 - ვებგვერდი, 13/08/2015 3. 07/07/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 208 - ვებგვერდი, 07/07/2015 2. 10/06/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 189 - ვებგვერდი, 11/06/2013 1. 12/09/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 396 - ვებგვერდი, 14/09/2012