„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6170-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 08/05/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/05/2012
სარეგისტრაციო კოდი 200010000.05.001.016726
  • Word
6170-Iს
08/05/2012
ვებგვერდი, 25/05/2012
200010000.05.001.016726
„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებსაქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 18, 28.06.2001, მუხ. 58) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის 1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1 ) საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აქართველოს პრეზიდენტი     . სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 8 მაისი.

№6170-I