„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №415 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №415 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 97
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/03/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/03/2012
სარეგისტრაციო კოდი 200110050.10.003.016770
  • Word
97
23/03/2012
ვებგვერდი, 26/03/2012
200110050.10.003.016770
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №415 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 97

2012 წლის 23 მარტი

. თბილისი

„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის   2010 წლის 29 დეკემბრის №415 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილება „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №415 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 1827) და № 6 დანართის :

1. პირველი გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

„1

თონეში წარმოებული/საწარმოებელი (ნახევარფაბრიკატი) საქონლის მიწოდება ან/და თონეთი გაწეული მომსახურება

თონე

კალენდარული თვე

 

50 ლარი

(ერთ თონეზე)“.

 

 

2. პირველ გრაფ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2 და მე-3 გრაფები :

 

 

„2

თმის შეჭრის, შესწორების, დაწყობის, შეღებვის, დახვევის, გასწორების, გაპარსვის, წვერის შესწორების, მაკიაჟის, სახის მასაჟის, წარბების კორექციის, ეპილაციის, დეპილაციის, მომსახურება

სამუშაო ადგილი (სკამი/მაგიდა/ სავარძელი)

კალენდარული თვე

ერთ სამუშაო ადგილზე (სკამი/მაგიდა/ სავარძელი) –  50 ლარი

3

მანიკიურის და პედიკიურის  მომსახურება

სამუშაო ადგილი (სკამი/მაგიდა)

კალენდარული თვე

ერთ სამუშაო ადგილზე (სკამი/მაგიდა) – 30 ლარი“.

 

3 . შენიშვნის მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. პირებს, რომლებსაც ამ დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობისათვის მინიჭებული აქვთ მიკრო/მცირე ბიზნესის სტატუსი ამ დადგენილების ძალაში შესვლამდე, უნარჩუნდებათ მინიჭებული სტატუსი.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                         ნ. გილაური