„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1302
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 15/02/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 4, 05/03/2002
სარეგისტრაციო კოდი 280.070.000.05.001.001.040
  • Word
1302
15/02/2002
სსმ, 4, 05/03/2002
280.070.000.05.001.001.040
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1995 წ., №31-33, მუხ. 692) 231 მუხლში სიტყვები „2002 წლის 1 იანვრიდან“ შეიცვალოს სიტყვებით „2003 წლის 1 იანვრიდან“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2002 წლის 15 თებერვალი.

№1302–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.