„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1220
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/12/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 1, 10/01/2002
სარეგისტრაციო კოდი 240.120.000.05.001.001.016
  • Word
1220
21/12/2001
სსმ, 1, 10/01/2002
240.120.000.05.001.001.016
„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №11-12, 14.03.1998) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილება:

1. მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

„9. რადიო და ტელევიზიის საშუალებებით თამბაქოს ნაწარმის რეკლამირებისას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ინფორმაცია თამბაქოს მოწევის მავნეობის შესახებ უნდა იყოს გახმოვანებული.“.

2. 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტში სიტყვები „2002 წლის 1 იანვრიდან“ შეიცვალოს სიტყვებით „2003 წლის 1 აპრილიდან“.

    მუხლი 2

საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტებმა 6 თვის ვადაში შეიმუშაონ კანონპროექტი თამბაქოს ნაწარმის გავრცელების კონტროლის შესახებ.

    მუხლი 3

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2001 წლის 21 დეკემბერი

№1220–Iს