„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1014
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/07/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 24, 01/08/2001
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.050.05.001.000.964
  • Word
1014
20/07/2001
სსმ, 24, 01/08/2001
010.320.050.05.001.000.964
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

    მუხლი 1

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №44, 11.11.1997) მე-2 მუხლს სიტყვების „ეროვნული კომისიის წევრი;“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის, სარკინიგზო ტრანსპორტის, საზღვაო ტრანსპორტისა და სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციების თავმჯდომარეები;“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს 2002 წლის 1 იანვრიდან.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                      ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2001 წლის 20 ივლისი.

№1014–რს