„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 987
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/06/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 22, 06/07/2001
სარეგისტრაციო კოდი 010.040.000.05.001.000.954
  • Word
987
22/06/2001
სსმ, 22, 06/07/2001
010.040.000.05.001.000.954
„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

 „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონს („საქართველოს რესპუბლიკა“, №198 (2898), 5.08.1998) მე-12 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტში სიტყვების „ლითონებისა და ქვების,“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „მათგან დამზადებული ნაკეთობების, აგრეთვე სახელმწიფოს მიერ დაცული ისტორიისა და კულტურის მოძრავი ნივთების.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი   ედუარდ შევარდნაძე

 

თბილისი,

2001 წლის 22 ივნისი

№987–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.