„იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 417
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 04/11/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111109004, 09/11/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016577
  • Word
417
04/11/2011
ვებგვერდი, 111109004, 09/11/2011
040030000.10.003.016577
„იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 417

2011 წლის 4 ნოემბერი

. თბილისი

„იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილება „იმ საჯარო სამართლის იური­დიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გა­წეული მომსა­ხუ­რების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუ­მენ­­ტი ჩათ­ვლის დოკუმენ­ტია“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დე­კემბ­რის №401 დადგენი­ლებაში (სსმ, 31/12/2010) და პირველ მუხლს დაე­მა­ტოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტები:

„ზ) სსიპ – ქონების მართვის სააგენტო;

 თ) სსიპ – ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ‑მინისტრი                                                               ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.