საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის შექმნის შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის შექმნის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 669
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 31/10/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111101003, 01/11/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 27/11/2014
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.08.002.016345
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
669
31/10/2011
ვებგვერდი, 111101003, 01/11/2011
040030000.08.002.016345
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის შექმნის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (01/11/2011 - 04/04/2012)

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება 669

2011 წლის 31 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ახალგაზრდობის სახლის შექმნის შესახებ

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის  მე-2 პუნქტის ქვეპუნქტის შესაბამისად, შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ახალგაზრდობის სახლი (შემდეგში სახლი).

2. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ:

ა) განახორციელოს სახლის სახელმწიფო კონტროლი;

ბ) უზრუნველყოს სახლის დებულების დამტკიცება და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის დანიშვნა.

3. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სააკაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.