კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

  • Word
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 666
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 28/10/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111028024, 28/10/2011
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.08.002.016344
  • Word
666
28/10/2011
ვებგვერდი, 111028024, 28/10/2011
450030000.08.002.016344
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება666

2011 წლის 28 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელბის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

1. ,,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია განესაზღვროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს – ქ. ახალციხის ისტორიული ნაწილის (რაბათის უბანი) ქუჩათა ქსელს.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სააკაშვილი

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.