კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 666
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 28/10/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111028024, 28/10/2011
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.08.002.016344

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება666

2011 წლის 28 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელბის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

1. ,,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია განესაზღვროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს – ქ. ახალციხის ისტორიული ნაწილის (რაბათის უბანი) ქუჩათა ქსელს.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სააკაშვილი

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.