„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თოაბაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თოაბაზე
დოკუმენტის ნომერი 2240
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 08/05/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 15, 04/06/2003
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.000.05.001.001.268
  • Word
2240
08/05/2003
სსმ, 15, 04/06/2003
010.320.000.05.001.001.268
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თოაბაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997, გვ.55) მე-9 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 71 პუნქტი:

„71. საქართველოს პროკურატურის სისტემის მოხელეთა, შტატგარეშე და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთებს და თანამდებობათა დასახელებებს ადგენს საქართველოს გენერალური პროკურორი.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტიედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2003 წლის 8 მაისი.

№2240-IIს