„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1725
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/12/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 7, 31/12/1998
სარეგისტრაციო კოდი 210.000.000.05.001.000.459
  • Word
1725
09/12/1998
სსმ, 7, 31/12/1998
210.000.000.05.001.000.459
„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №8-9, 21.02.1998) მე-5 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ“ ქვეპუნქტი:

„ლ) სატენდერო მოსაკრებლები“.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს 1999 წლის 1 ივლისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1998 წლის 9 დეკემბერი.

№1725–Iს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.