„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1693
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/10/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 28, 28/10/2002
სარეგისტრაციო კოდი 050.000.000.05.001.001.139
  • Word
1693
10/10/2002
სსმ, 28, 28/10/2002
050.000.000.05.001.001.139
„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №28(35), 1999 წელი, მუხ.147) მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტს სიტყვის „მიეკუთვნება“ შემდეგ დაემატოს სიტყვა გეოლოგიას,

მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი            ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 10 ოქტომბერი.

№1693-Iს