„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4955-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/06/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110711036, 11/07/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.05.001.016382
  • Word
4955-რს
24/06/2011
ვებგვერდი, 110711036, 11/07/2011
010320000.05.001.016382
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, 45, 21.11.1997, გვ. 55) მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „1 “ ქვე პუნქტი:  

„ზ1 ) სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლები ;“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                  მ.  სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 24 ივნისი.

№4955-რს