“კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
“კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1636
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/10/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 2, 26/10/1998
სარეგისტრაციო კოდი 220.020.000.05.001.000.433
  • Word
1636
13/10/1998
სსმ, 2, 26/10/1998
220.020.000.05.001.000.433
“კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №003, 1996 წ.) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. არავის აქვს უფლება მოიზიდოს ფულადი ანაბრები ან გადახდის სხვა საშუალებები და თავის ხარჯზე გასცეს კრედიტები ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული ლიცენზიების გარეშე. უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებს აწარმოებენ მხოლოდ ბანკები, ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული ლიცენზიების საფუძველზე“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1998 წლის 13 ოქტომბერი

1636–Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.