"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4633-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 05/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110525006, 25/05/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040090000.05.001.016316
  • Word
4633-Iს
05/05/2011
ვებგვერდი, 110525006, 25/05/2011
040090000.05.001.016316
"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

მუხლი 1.  „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში   (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №39, 19.07.2010, მუხ. 233) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი მუხლის მე-15 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-2 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „მე-15 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა,“;

ბ) მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი          მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 5 მაისი.

№4633-I

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.