რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზთა გენოციდის განხორციელების აღიარების შესახებ

  • Word
რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზთა გენოციდის განხორციელების აღიარების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4701-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110520021, 20/05/2011
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
4701-Iს
20/05/2011
ვებგვერდი, 110520021, 20/05/2011
რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზთა გენოციდის განხორციელების აღიარების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია

რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზთა გენოციდის განხორციელების აღიარების შესახებ

საქართველოს პარლამენტი:

ითვალისწინებს ჩერქეზების მიმართ რუსეთის იმპერიის კოლონიურ პოლიტიკას რუსეთ-კავკასიის ომის (1763–1864 წწ.) პერიოდში, როდესაც იმპერიის პოლიტიკურმა და სამხედრო ხელმძღვანელობმ წინასწარ დაგეგმა და შემდგომ განხორციელეთნიკური ნიშნით წმენდა ჩერქეზეთის ტერიტორიებზე, ხოლო მათგან დაცლილ ადგილებში მიზანმიმართულად ჩაასახლა სხვა ეთნიკური ჯგუფები;

ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ მრავალი სადამსჯელო სამხედრო ექსპედიციის შედეგად ფიზიკურად განადგურდა ან სამშობლოდან განიდევნა ჩერქეზი მოსახლეობის 90%-ზე მეტი;

 ითვალისწინებს რუსეთის იმპერიის მრავალ ოფიციალურ დოკუმენტს, რომლებითაც დასტურდება რუსეთ-კავკასიის ომის დროს იმპერიის სამხედრო შენაერთების აგრესიული ქმედებები, კერძოდ, ხელოვნურად მოწყობილი შიმშილობები და ეპიდემიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა მშვიდობიან მოსახლეობის − ჩერქეზი ეროვნების წარმომადგენელთა − ფიზიკურ განადგურებას;

ითვალისწინებს ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 1992 წლის 7 თებერვლის №977–XII-B დადგენილებას „რუსეთ-კავკასიი ომის წლებში ადიღელების (ჩერქეზების) გენოციდის აქტის დაგმობის შესახებ“ და სამართლებრივ-პოლიტიკურ შეფასებას აძლევს რუსეთ-კავკასიის ომის (1763–1864 წწ.) შედეგებს;

ითვალისწინებს ხანგრძლივ კვლევას, რომელმაც მოცემულ შემთხვევაში დაადგინა გენოციდის როგორც ფაქტი, ისე განზრახვა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. აღიარებულ იქნს რუსეთ-კავკასიის ომის პერიოდში  ჩერქეზების (ადიღელების) მასობრივი განადგურება და ისტორიული სამშობლოდან  განდევნა გენოციდის აქტად, თანახმად „სახმელეთო ომის კანონებისა და ჩვეულებების შესახებ“ ჰააგის 1907 წლის 18 ოქტომბრის IV კონვენციისა და „გენოციდის დანაშაულის თავიდან აცილების და მისი დასჯის შესახებ“ გაეროს 1948 წლის 9 დეკემბრის კონვენციისა.

2. აღიარებულ იქნნ ლტოლვილებად რუსეთ-კავკასიის ომის პერიოდში და შემდგომ დეპორტირებული ჩერქეზები, თანახმად „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ გაეროს 1951 წლის 28 ივლისის კონვენციისა.

თბილისი,

2011 წლის 20 მაისი.

№4701–Iს