"საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
"საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 209
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110518005, 18/05/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 16/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 240090000.10.003.016369
  • Word
209
13/05/2011
ვებგვერდი, 110518005, 18/05/2011
240090000.10.003.016369
"საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 209

2011 წლის 13 მაისი

ქ. თბილისი

,,საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ,,საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებარ­თვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში (სსმ, ვებ­­-პორტალი, 11/01/2011) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგენილებით დამტკიცებული ინსტრუქციის  მე-6 მუხლის მე-2 პუნ­­ქტის:

1. ,,რ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,რ.ზ) საწყობში განათავსებს მხოლოდ უცხოეთის დიპლომა­ტიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობებისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიისათვის განკუთვნილ საქონელს ან/და ტრანზიტის/რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებულ ან გასაფორმებელ საქონელს;“.

2. ,,ს.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ს.ე) საწყობში განათავსებს მხოლოდ უცხოეთის დიპლო­მა­ტი­ური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობისათვის, ამ წარ­მომადგენლობის და დიპლომატიური მისიისათვის განკუთვნილ სა­ქონელს ან/და ტრანზიტის/რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებულ ან გასაფორმებელ საქონელს;“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.