"იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
"იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 202
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110517004, 17/05/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016362
  • Word
202
13/05/2011
ვებგვერდი, 110517004, 17/05/2011
040030000.10.003.016362
"იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 202

2011 წლის 13 მაისი

ქ. თბილისი

იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის                 401 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად იმ საჯარო სამართლის იუ­რიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გა­წე­­ლი მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუ­მენ­ტი ჩათვლის დოკუმენტია საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის 401 დადგენილების (სსმ III, 2010 წელი, 172, მუხ­ლი 2474) პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 ქვეპუნქტი:

1) ფინანსთა სამინისტროს აკადემია;.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.