„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3219
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 31/12/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 33, 31/12/2003
სარეგისტრაციო კოდი 280.070.000.05.001.001.431
  • Word
3219
31/12/2003
სსმ, 33, 31/12/2003
280.070.000.05.001.001.431
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №31-33, 1995, მუხ.692) 231 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 231. შეღავათების გავრცელების ვადა

1. მე-9 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე ამ კანონით დადგენილი შეღავათები გავრცელდეს 2003 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე – 2005 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ კანონის 151 მუხლი ამოქმედდეს 2005 წლის 1 იანვრიდან.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი  ნინო ბურჯანაძე

თბილისი,

2003 წლის 31 დეკემბერი.

№3219–რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.