"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4527-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 08/04/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110502025, 02/05/2011
სარეგისტრაციო კოდი 300310000.05.001.016281
  • Word
4527-Iს
08/04/2011
ვებგვერდი, 110502025, 02/05/2011
300310000.05.001.016281
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 40, 18.07.2005, მუხ. 264) 24-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 55-ე პუნქტი:

„55. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ნებართვა.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი                                            მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 8 აპრილი.

№4527I

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.