საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ

  • Word
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 621
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 07/11/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 157, 07/11/2007
ძალის დაკარგვის თარიღი 16/11/2007
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
621
07/11/2007
სსმ, 157, 07/11/2007
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი.
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (07/11/2007 - 16/11/2007)

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №621

2007 წლის 7 ნოემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ

ქ. თბილისში არსებული ვითარება უკიდურესად გამწვავებულია. ადგილი აქვს სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის აშკარა მცდელობას, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების კანონიერი მოთხოვნებისადმი დაუმორჩილებლობას და მათთვის ძალადობრივი წინააღმდეგობის გაწევას, რამაც მასობრივი ხასიათი მიიღო.

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ქვეყანაში დესტაბილიზაციისა და არეულობის თავიდან აცილების მიზნით, აგრეთვე მართლწესრიგის აღსადგენად საჭირო ღონისძიებების ეფექტიანად განსახორციელებლად, საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტისა და ,,საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:

1. გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

2. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა განისაზღვროს 15 დღით.

3. სახელმწიფოს ცენტრალური და ადგილობრივი ორგანოების მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა კოორდინაცია საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში დაევალოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ზ. ნოღაიდელს.

4. ბრძანებულება დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით (საზოგადოებრივი მაუწყებელი), ხოლო შემდგომ (ერთი დღის განმავლობაში) ყოველ 2 საათში ერთხელ გადაიცეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეშვეობით.

5. ბრძანებულება 48 საათში წარედგინოს საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად.

6. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ (გ. ბეჟუაშვილი) საგანგებო მდგომარეობის გამოც-ხადების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს, ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, სხვა შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს.

7. ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 მ. სააკაშვილი

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.