„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4468-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/03/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110329006, 29/03/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040150000.05.001.016255
  • Word
4468-Iს
22/03/2011
ვებგვერდი, 110329006, 29/03/2011
040150000.05.001.016255
„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 41, 30.12.2008, მუხ. 298) 31-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემაოს შემდეგი შინაარსის 3 ქვეპუნქტი:

3) ქონების ლეგალიზების შესახებ საქართველოს კანონით  სააგენტოს კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული უძრავი ქონების ლეგალიზების რეგისტრაცია 14 სამუშაო დღის ვადაში 500 ლარი;“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 აპრილიდან. 

საქართველოს პრეზიდენტი            მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 22 მარტი.

№4468–I

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.