„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 104
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 01/03/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110304022, 07/03/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.016265
  • Word
104
01/03/2011
ვებგვერდი, 110304022, 07/03/2011
010240030.10.003.016265
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 104

2011 წლის 1 მარტი  

. თბილისი

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის                                     №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბ­ჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში (სსმ, 31.12.2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

,,მუხლი 1. შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს­თან არსე­ბული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შემდეგი შემადგენლობით:

კახა ბაინდურაშვილი-საქართველოს ფინანსთა მინის­ტრი, საბჭოს თავმჯდომარე

რუსუდან კემულარია-საქართველოს ფინანსთა მინის­ტრის მოადგილე, საბჭოს თავმ­ჯდო­მარის მოადგილე

მამუკა ბარათაშვილი-საქართველოს ფინანსთა სამი­ნისტროს ფინანსური პოლიტი­კის დეპარტამენტის უფროსი

გოგა გუგავა-საქართველოს იუსტიციის სამი­ნისტროს ეკონომიკური დეპარ­ტა­მენტის უფროსი

დავით თომაძე-საქართველოს ფინანსთა სამი­ნისტროს დავების განხილვის სამსახურის უფროსი

დავით ჩხეიძე-საქართველოს ფინანსთა სამი­ნისტროს იურიდიული დეპარ­ტა­­მენტის უფროსი.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      ნ.გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.