კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

  • Word
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3/31
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 21/02/2011
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110302011, 07/03/2011
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
3/31
21/02/2011
ვებგვერდი, 110302011, 07/03/2011
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის

მინისტრის ბრძანება 3/31

2011 წლის 21 თებერვალი

ქ. თბილისი

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

 

საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ,,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის, 59-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და ,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე, 53-ე მუხლების შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. მიენიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი ამ ბრძანების დანართში მითითებულ ობიექტებს.

2. დაევალოს კულტურული მემკვიდრეობის სტრატეგიის, ორგანიზაციების კოორდინაციისა და ნებართვების დეპარტამენტს ამ ბრძანების ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში ბრძანების პირველ პუნქტში მითითებული ობიექტების მონაცემების სამინისტროს ინტერნეტგვერდზე ასახვა.

3. ეთხოვოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნები დანართებში მითითებული ძეგლებისათვის კატეგორიის მინიჭების თაობაზე.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს მთავრობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა №7)

მინისტრის

მოვალეობის შემსრულებელი       დ. ცხადაძე         

დანართი

ფოტო

სახელწოდება

ადგილმდებარეობა/ მისამართი

სახეობა

თარიღი

1.

PICT0373

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი,

 26 მაისის ქ. №7

არქიტექტუ-რის

1893 წელი

2.

0202284

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი,

 26 მაისის ქ. №19

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

3.

0202324

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №25/ ერას . №18

 

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

4.

IMG_0124

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი,

26 მაისის ქ. №37

 

არქიტექტუ-რის

1894 წელი

5.

DSC00089

ბათუმის სახანძრო

ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. №45/ ზუბალაშვილის ქ. №42

 

არქიტექტუ-რის

XIX-XX სს მიჯნა

6.

0101333

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი, ირ. აბაშიძე . №2 /

 . გამსახურდია . №20

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

7.

PICT0130

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი, ირ. აბაშიძე ქ. №3

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

8.

IMG_2889

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი, ირ. აბაშიძე . №4 /

. ბარათაშვილი

. №6

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის ბოლო-XX ს-ის დასაწყისი

9.

batumi-irina 087

თურქეთის გენერალური საკონსულო

ქ. ბათუმი,

მ. აბაშიძის ქ. №8

არქიტექტუ-რის

XIX-XXსს. მიჯნა

10.

IMG_0302

მემედ აბაშიძის სახლ-მუზეუმი

ქ. ბათუმი,

მ. აბაშიძის ქ. №9

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

11.

batumi-irina 079

წითელი ჯვრის ოფისი

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №10 /მაზნიაშვილია ქ. №1

არქიტექტუ-რის

1912 წელი

12.

IMG_0317

საცხოვრებელი სახლი, ავეჯის სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №13/მაზნიაშვილის ქ. №3

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

13.

batumi-irina 077

სასტუმრო "ალიკ"

 

ქ. ბათუმი,

 . აბაშიძის ქ. №14 /მაზნიაშვილის ქ. №2

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

14.

batumi-irina 073

„აჭარკოოპკავ-შირი“

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №16

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

15.

IMG_2812

საქართველოს ეროვნული ბანკი

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №25 / . გამსახურდიას ქ. №12

არქიტექტუ-რის

1900 წელი

16.

ფოტო –N1

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №27

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი     

 

17.

ფოტო–N2

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

 . აბაშიძის ქ. №29

 

არქიტექტუ-რის

1900 წელი      

18.

ფოტო–N3

ჯანდაცვის და ვეტერანთა ადგილობრივი სამსახური

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №32-34 /დუმბაძის ქ. №18

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი    

19.

PICT0056

ბათუმის №10 საფოსტო განყოფილება

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №33/ბარათაშვილის ქ. №8

 

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

20.

PICT0052

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №35

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

21.

ფოტო–N4

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №36

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი    

22.

DSC00038

გაზეთ „აჭარის“ რედაქცია

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №38//

. თავდადებულის ქ. №19

 

არქიტექტუ-რის

1940 წელი

23.

0202115

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენ-ლობა ქ. ბათუმში

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №40 / დემეტრე თავდადებულის ქ. №12

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

24.

PICT0060

აჭარის

ტელევიზია

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №41

 

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

25.

PICT0059

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №43

არქიტექტუ-რის

1898 წელი

26.

0202138

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ბათუმის საქალაქო ორგანიზაცია

ქ. ბათუმი,

მ. აბაშიძის ქ. 44

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

27.

PICT0040

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №45/ . ასათიანის ქ. №17

 

არქიტექტუ-რის

XX -ის დასაწყისი

28.

0202216_2

განათლების მუშაკთა საოლქო სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №49

არქიტექტუ-რის

1923 წელი

29.

0202184_1

საცხოვრებელი სახლი

 

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №50/ვაჟა-ფშაველას ქ. №19

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

30.

0202258

სამუსიკო სკოლა

 

ქ. ბათუმი,

. აბაშიძის ქ. №58/ 26 მაისის ქ. №32

არქიტექტუ-რის

1899 წელი

31.

ლუდის ქარხანა

 

ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. №24

 

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის 30-50-იანი წლები

32.

DSC00022

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

 ასათიანის ქ. №9

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული   

33.

DSC00035

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

ასათიანის ქ. №11

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის 20-იანი წლები

34.

0202205_1

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

ასათიანის ქ. №20 /მარჯანიშვილის ქ. №8

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

35.

IMG_0269

ბათუმის მერია

 

ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ. 25/ერას ქ. 7

არქიტექტუ-რის

1905 წელი

36.

IMG_2839

სახელმწიფო ცირკი

 

ქ. ბათუმი, ბარათაშვილის ქ. №23

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დას; განახლებულია XX ს-ის 60-იანი წწ.

37.

ბათუმის ზღვისპირა ბულვარი

 

ქ. ბათუმი

საბაღე საპარკო ხელ. და ლანდშაფ. არქიტ.

XX ს-ის 30-იანი წლები

38.

IMG_0236

საცხოვრებელი სახლი

 

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №9

არქიტექტუ-რის

1891 წელი

39.

IMG_3119

საცხოვრებელი სახლი, მაღაზიები

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №10 /მელაშვილის ქ. №9

 

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

40.

IMG_0277

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №10

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

41.

ფოტო–N5

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №4 / რუსთაველის გამზ. №12

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის შუახანები   

42.

IMG_2466

აჭარის მთავრობის რეზიდენცია

 

ქ. ბათუმი,

კ. გამსახურდიას ქ. №9

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

43.

IMG_2757

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №10

 

არქიტექტუ-რის

 

XX საუკუნე

44.

IMG_2474

სამთავრობო დაცვის ოფისი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. 11 /. აბაშიძის ქ. 20

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

45.

IMG_3481

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. 13/ . აბაშიძის ქ. 23

 

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

46.

IMG_2947

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №16

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის ბოლო

47.

IMG_3035

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №19 /კოსტავას ქ. №34

 

არქიტექტუ-რის

1881 წელი

48.

PICT0112

სომხური ეკლესია

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქუჩა №23

არქიტექტუ-რის

1905 წელი

49.

IMG_0002

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. 33 / ვახტანგ გორგასალის ქ. №30

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის 20-30-იანი წწ

50.

IMG_0502

რუსული მართლმადიდე-ბლური ეკლესია

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №35

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

51.

DSC00120

მოსწავლე-ახალგაზრდო-ბის რესპუბლიკური სახლი

ქ. ბათუმი, . გამსახურდიას ქ. №37

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

52.

DSC00118

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გამსახურდიას ქ. №41/ ზუბალაშვილის ქ. 16

არქიტექტუ-რის

1902 წელი

53.

0101080

ბათუმის სამგზავრო ტერმინალი

 

ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №3-5

არქიტექტუ-რის

1960 წელი

54.

IMG_0040

საკურორტო განყოფილება, ბათუმის საფოსტო განყოფილება

 

ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №12-14, ფარნავაზის ქ. №1-3, საიათნოვას ქ. №2

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის ბოლო

55.

IMG_0418

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №18 / საიათნოვას ქ. №1

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

56.

IMG_0115

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №22 / ხულოს ქ. №2 /ქუთაისის ქ. №27

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის 80-იანი წლები

57.

IMG_0143

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. 24 / ხულოს ქ. 1

 

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის დასაწყისი

58.

IMG_0138

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. 46

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

59.

IMG_0364

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გორგასალის ქ. №13/ხულოს ქ. №12

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

60.

DSC00011

ბათუმის №2 პოლიკლინიკა

 

ქ. ბათუმი,

ვ. გორგასალის ქ. 47/ასათიანის ქ. 35/. თავდადებულის ქ. 32

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის შუა ხანა

61.

IMG_0262

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

. გორგასალის ქ. №54/ასათიანის ქ. №35

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

62.

IMG_0210

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი,

 . გორგასალის ქ. №56 /ფარნავაზ მეფის ქ. №71/ასათიანის ქ. №38

არქიტექტუ-რის

1935 წელი

63.

ფოტო–N6

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 22

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის შუა ხანები   

64.

0202276

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 28

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

65.

0202289

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №30/გორგილაძის ქ. №8

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

66.

IMG_0003

ბათუმის უცხო ენათა ინსტიტუტი, სახელმწიფო პედაგოგიური კოლეჯი

 

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 32/ ერას ქ. 19

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

67.

PICT0338

სინაგოგა

 

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 33

არქიტექტუ-რის

1904 წელი

68.

DSC00005

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 41

არქიტექტუ-რის

1937 წელი

69.

IMG_0177

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 44 /. გორგასლის ქ. 62

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

70.

IMG_2662

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, დუმბაძის ქ. 5

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის დასაწყისი

71.

0202253

ხელოვნების მუზეუმი

 

. ბათუმი, ერას ქ. 8

არქიტექტუ-რის

1956 წელი

72.

IMG_2285

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. 32 /ვაჟა-ფშაველას ქ. №50

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის შუა ხანები

73.

0103347

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. 36

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის დასაწყისი

74.

DSC00057

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. 39

არქიტექტუ-რის

1925 წელი

75.

IMG_2230

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №3/ კახიანის ქ. №6

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

76.

IMG_0297

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №35

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

77.

DSC00016

ღვთისმშობლის- შობის სახელობის საკათედრო ტაძარი

 

ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. №51/ ჭავჭავაძის ქ. №25

არქიტექტუ-რის

1903 წელი

78.

IMG_0429

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №1/. გამსახურდიას ქ. №44

არქიტექტუ-რის

1888 წელი

79.

DSC00066

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, კომახიძის ქ. 15

არქიტექტუ-რის

1906 წელი

80.

ფოტო–7

ყოფილი შემნახველი სალარო

 

ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ. №14/. გამსახურდიას ქ. №12

არქიტექტუ-რის

XIX ს.      

81.

IMG_3523

ბანკი

 

ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ. №20

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნე

82.

IMG_3047

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, კოსტავას ქ. 32

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის შუა ხანები

83.

IMG_0359

ყოფილი საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი

 

ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №32/ფარნავაზ მეფის ქ. №35

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

84.

IMG_0010

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. 36

არქიტექტუ-რის

1900 წელი

85.

IMG_2989

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №27

არქიტექტუ-რის

 

XIX საუკუნის ბოლო

86.

0203512

კოლონადა

 

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №4

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის 30-იანი წლები

87.

0202252

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია ჟურნალ „ჭოროხის“ რედაქცია

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №21 / კლდიაშვილი ქ. №27

არქიტექტუ-რის

 

XIX საუკუნის დასასრული

88.

0301166

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №30

არქიტექტუ-რის

 

XIX საუკუნის დასასრული

89.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №37 / ერას ქ. №32

არქიტექტუ-რის

 

XIX–XX ს-ის მიჯნა

90.

საჯარო სკოლა

 

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №41/ ჯინჭარაძის ქ. №19

არქიტექტუ-რის

 

1904 წელი

91.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 7/ . გამსახურდიას ქ. 1

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის შუა ხანები

92.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 9/. გამსახურდიას ქ. 2

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

93.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №13/დუმბაძის ქ. №2

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

94.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 17/დემეტრე თავდადებულის ქ. 1

არქიტექტუ-რის

 

1888 წელი

95.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №19/ დემეტრე თავდადებულის ქ. №1

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

96.

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 23 /26 მაისის ქ. 2

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

97.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №27 /მელიქიშვილის ქ. №1

არქიტექტუ-რის

 

XIX-XX სს-ის მიჯნა

98.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 33

 

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

99.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35 /რუსთაველის გამზ. №4

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

100.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, . ჟორდანიას ქ. 5 /ქუთაისის ქ. 9

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის 80-იანი წლები

101.

სანტექნიკის სალონი, საბროკერო კომპანია

 

ქ. Bბათუმი, ჟორდანიას ქ. 7/ქუთაისის ქ. 10-12

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

102.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ჟორდანიას ქ. №12

არქიტექტუ-რის

 

XX საუკუნე

103.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ჟორდანიას ქ. №14

არქიტექტუ-რის

 

1892 წელი

104.

ილია ჭავჭავაძის ბათუმის დრამატული თეატრი

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №1

 

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

105.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №7 /ბარათაშვილის ქ. 2

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

106.

 

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №14

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

107

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №16

არქიტექტუ-რის

 

XX საუკუნე

108

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №22

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

109.

წმინდა ბარბარეს ეკლესია

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №26/ ვაჟა-ფშაველას ქ. 3

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

110.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №31

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

111.

ჩარკვიანის სახ. სამშობიარო სახლი

 

ქ. ბათუმი, . რუსთაველის გამზ. №39 /26 მაისის ქ. №5

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

112.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, საიათნოვას ქ. №3

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

113.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №5-7 /ელიავას ქ. №6

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

114.

წმ. ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია

 

ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №20

არქიტექტუ-რის

 

1865 წელი

115.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №33 /მაზნიაშვილის ქ. №25

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

116.

ბათუმის ყოფილი შინაგან საქმეთა სამმრთველო

 

ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №48

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

117.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №88 / 26 მაისის ქ. №35

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის შუახანები

118.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. №2/ მელაშვილის ქ. №5

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

119.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. 4

არქიტექტუ-რის

 

XX ს-ის დასაწყისი

120.

ბათუმის ორთა ჯამე

 

ქ. ბათუმი, ჩკალოვის ქ. №6 /ქუთაისის ქ. №19

არქიტექტუ-რის

 

1866 წელი

121.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, წერეთლის ქ. №1

 

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

122.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №15/ თბილისის მოედანი №1

არქიტექტუ-რის

 

XX საუკუნის დასაწყისი

123.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. №22

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის 80-იანი წლები

124.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. 8/ . გამსახურდიას ქ. 36

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასაწყისი

125.

IMG_0357

რუსული აბანო

 

ქ. ბათუმი, ხულოს ქ. №10

 

არქიტექტუ-რის

 

XIX ს-ის დასასრული

126.

აჭარის სახელმწიფო მუზეუმი

 

 

ქ. ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. №4

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

127.

კოლონადა

 

ქ. ბათუმი, ბულვარი

 

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის 30-იანი წლები

128.

საცხოვრებელი სახლი

 

. ბათუმი, თბილისის მოედანი №3

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის ბოლო

129.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ბარათაშვილის ქ. №25/აბაშიძის ქ. №6

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

130.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №13

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი

131.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. №32

არქიტექტუ-რის

1895 წელი

132.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, კომახიძის ქ. №6

არქიტექტუ-რის

XIX ს-ის დასასრული

133.

 

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №13/ კოსტავას ქ. №5

 

არქიტექტუ-რის

XIX-XX სს-ეების მიჯნა 

134.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, შ. რუსთაველის გამზ. №13

არქიტექტუ-რის

XX ს-ის დასაწყისი     

135.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №51

არქიტექტუ-რის

XIX-XX სს. მიჯნა

136.

2(B)

აფთიაქი

ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №130

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის დასაწყისი

137.

5(m)

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №276

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის I ნახ.

138.

8(A)

საზოგადოებრ

დანიშნულების შენობა (ყოფ. „ეფენდიევის აგარაკი)

ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №568

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის დასაწყისი

139.

9(A)

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №706

არქიტექტუ-რის

XX საუკუნის დასაწყისი

140.

DSC_0138

ჩიქუნეთის (ბესლეთის) ხიდი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ერგე

არქიტექტუ-რის

ადრეული შუა სს.

141.

ბაგინეთი (არმაზციხე)

მცხეთის მუნიციპალიტეტი,

ქ. მცხეთის რკ. სადგურის სამხ.-აღმ., 2 კმ-ზე

არქეოლოგი-ური, ქალაქთმშე-ნებლობის

ძვ.წ.IV-ახ.წ.VIIIს.

142.

სხალტბის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სხალტბა

არქიტექტუ-რის

გვიანი შუა საუკუნეები

143.

მცხეთის წმინდა გიორგის ეკლესია

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წილამიერი

არქიტექტუ-რის

1728 წელი

144.

დეხვირის ციხეთა კომპლექსი

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დეხვირი

არქიტექტუ-რის

ადრეფეოდალური ხანა (VI–X სს.)

145.

დვაბზუს „უსახელო” ბაზილიკა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დვაბზუ

არქიტექტუ-რის

გვიანი შუა სს.

146.

კურსების მთავარანგელო-ზის სახ. ეკლესია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კურსები

არქიტექტუ-რის

XIX ს.

147.

გელათის ნაეკლესიარი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გელათი

არქიტექტუ-რის

XVII ს.

148.

ნავარძეთის წმიდა გიორგი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნავარძეთი

არქიტექტუ-რის

შუა სს.

149.

DSC01530

გულგულას კვირაცხოვლის ეკლესია

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გულგულა

არქიტექტუ-რის

XVII საუკუნე

150.

DSCF0126

იოანე ღვთისმეტყვე-ლის სახელობის ეკლესია

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძირკოკი

არქიტექტუ-რის

XIV-XVIსს, XVII-XIIIსს

151.

Letter to Deputy Minister of Ukraine 2 001

ძელიცხოველი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შუა სხვავა

არქიტექტუ-რის

XIX საუკუნე

152.

ყოფილი სასამართლოს შენობა

ქ. დუშეთი, ჭავჭავაძის ქ. №29

არქიტექტუ-რის, მემორიალუ-რი

XIX საუკუნე

153.

apindzis cm

წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია

ქ. ასპინძა

 

არქიტექტუ-რის

XI ს-ის I ნახევარი, XVს.

154.

DSC_0219

სოფ. ჭაშლეთის მაცხოვრის ეკლესია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭაშლეთი

არქიტექტუ-რის

XI ს.; გადაკეთებუ-ლი XIV-XV სს.

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.