ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნისა და ქალაქ ბოლნისის ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის შესახებ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნისა და ქალაქ ბოლნისის ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 93
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 18/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 210211, 21/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 010080000.08.002.016165
93
18/02/2011
ვებგვერდი, 210211, 21/02/2011
010080000.08.002.016165
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნისა და ქალაქ ბოლნისის ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №93

2011 წლის 18 თებერვალი

ქ. თბილისი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის და ქალაქ ბოლნისის ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის შესახებ

1. საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის წარდგინების გათვალისწინებით, „დასახლების შექმნის, გაუქმებისა და მისი ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის, დასახლებისათვის სახელის მინიჭებისა და შეცვლის წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 4 მარტის №110 ბრძანებულებით დამტკიცებული წესის მე-2 და მე-3 მუხლების შესაბამისად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას დასახლება – სოფელი დისველი და ქალაქ ბოლნისს შეეცვალოს ადმინისტრაციული საზღვარი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობაზე თანდართული ადმინისტრაციული საზღვრის და სქემატური რუკის მიხედვით.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სააკაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.