სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებბ

სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებბ
დოკუმენტის ნომერი 1-1/172
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 10/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040110030.22.024.016035
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1-1/172
10/02/2011
ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
040110030.22.024.016035
სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებბ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (15/02/2011 - 05/07/2011)

16. 14/03/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/107 - ვებგვერდი, 16/03/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 15. 26/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/120 - ვებგვერდი, 30/03/2021 14. 07/09/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/363 - ვებგვერდი, 08/09/2020 13. 20/06/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/258 - ვებგვერდი, 21/06/2017 12. 05/10/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/535 - ვებგვერდი, 06/10/2016 11. 20/05/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/275 - ვებგვერდი, 23/05/2016 10. 24/07/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - № 1-1/320 - ვებგვერდი, 28/07/2015 9. 16/09/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/253 - ვებგვერდი, 17/09/2014 8. 29/11/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - № 1-1/349 - ვებგვერდი, 03/12/2013 7. 08/07/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/177 - ვებგვერდი, 11/07/2013 6. 13/05/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - № 1-1/117 - ვებგვერდი, 13/05/2013 5. 13/09/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1754 - ვებგვერდი, 14/09/2012 4. 23/05/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1210 - ვებგვერდი, 28/05/2012 3. 02/03/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/649 - ვებგვერდი, 02/03/2012 2. 08/07/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1279 - ვებგვერდი, 110711012, 11/07/2011 1. 05/07/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1197 - ვებგვერდი, 110706023, 07/07/2011
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.