სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებბ

სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებბ
დოკუმენტის ნომერი 1-1/172
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 10/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040110030.22.024.016035
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1-1/172
10/02/2011
ვებგვერდი, 150211, 15/02/2011
040110030.22.024.016035
სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებბ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (15/02/2011 - 05/07/2011)

19. 15/06/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/229 - ვებგვერდი, 16/06/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 18. 14/03/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/96 - ვებგვერდი, 15/03/2023 17. 16/09/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/396 - ვებგვერდი, 19/09/2022 16. 14/03/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/107 - ვებგვერდი, 16/03/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 15. 26/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/120 - ვებგვერდი, 30/03/2021 14. 07/09/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/363 - ვებგვერდი, 08/09/2020 13. 20/06/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/258 - ვებგვერდი, 21/06/2017 12. 05/10/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/535 - ვებგვერდი, 06/10/2016 11. 20/05/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/275 - ვებგვერდი, 23/05/2016 10. 24/07/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - № 1-1/320 - ვებგვერდი, 28/07/2015 9. 16/09/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/253 - ვებგვერდი, 17/09/2014 8. 29/11/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - № 1-1/349 - ვებგვერდი, 03/12/2013 7. 08/07/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/177 - ვებგვერდი, 11/07/2013 6. 13/05/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - № 1-1/117 - ვებგვერდი, 13/05/2013 5. 13/09/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1754 - ვებგვერდი, 14/09/2012 4. 23/05/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1210 - ვებგვერდი, 28/05/2012 3. 02/03/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/649 - ვებგვერდი, 02/03/2012 2. 08/07/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1279 - ვებგვერდი, 110711012, 11/07/2011 1. 05/07/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1-1/1197 - ვებგვერდი, 110706023, 07/07/2011