სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

  • Word
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 200111, 20/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 370110000.10.003.016176
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
15
13/01/2011
ვებგვერდი, 200111, 20/01/2011
370110000.10.003.016176
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/01/2011 - 21/06/2011)

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (რომელიც არ ექვემდებარება პრივატიზებას) აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიური საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 15

2011 წლის 13 იანვარი

. თბილისი

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასურის  ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1. სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს თანდართული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას და იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მიწის ნაკვეთის საწყისი საფასური ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით.

მუხლი 2. საწყისი  საფასური წარმოადგენს საწყის საპრივატიზებო შემოსულობას.

მუხლი 3. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ იჯარით გაცემულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 2011 წლის 1 იანვრამდე შემოსულ განცხადებებზე, მიწის ნაკვეთის საფასურის გამოთვლასთან დაკავშირებით, ვრცელდება 2011 წლის 1 იანვრამდე არსებული წესი. 

მუხლი 4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      ნ. გილაური

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ფასები კატეგორიის მიხედვით

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული

1 ჰა/ლარი

სახნავი

სათიბი

საძოვარი

1

თბილისი

1000

120

60

2

მარნეული

1000

120

60

3

ბოლნისი

1000

120

60

4

რუსთავი

1000

120

60

5

გარდაბანი

1000

120

60

6

დედოფლისწყარო

1000

120

60

7

გურჯაანი

1000

120

60

8

თელავი

1000

120

60

9

სიღნაღი

1000

120

60

10

ლაგოდეხი

1000

120

60

11

მცხეთა

1000

120

60

12

ყვარელი

1000

120

60

13

ახმეტა

1000

120

60

14

გორი

1000

120

60

15

დმანისი

1000

120

60

16

ბათუმი

1000

120

60

17

ქობულეთი

1000

120

60

18

ხელვაჩაური

1000

120

60

19

კასპი

700

120

60

20

თეთრიწყარო

700

120

60

21

სამტრედია

700

120

60

22

საგარეჯო

700

120

60

23

ხაშური

700

120

60

24

ქარელი

700

120

60

25

ახალციხე

700

120

60

26

ახალქალაქი

700

120

60

27

წალკა

700

120

60

28

ზუგდიდი

700

120

60

29

აბაშა

700

120

60

30

ფოთი

700

120

60

31

სენაკი

700

120

60

32

ხობი

700

120

60

33

მარტვილი

700

120

60

34

ნინოწმინდა

700

120

60

35

ახალგორი

500

120

60

36

ზესტაფონი

500

120

60

37

ვანი

500

120

60

38

ოზურგეთი

500

120

60

39

ლანჩხუთი

500

120

60

40

ქუთაისი

500

120

60

41

თერჯოლა

500

120

60

42

ბაღდათი

500

120

60

43

ხონი

500

120

60

44

ჩხოროწყუ

500

120

60

45

წალენჯიხა

500

120

60

46

წყალტუბო

500

120

60

47

ცაგერი

500

120

60

48

საჩხერე

500

120

60

49

ბორჯომი

300

120

60

50

ადიგენი

300

120

60

51

დუშეთი

300

120

60

52

თიანეთი

300

120

60

53

ამბროლაური

300

120

60

54

ასპინძა

300

120

60

55

ტყიბული

300

120

60

56

მესტია

300

120

60

57

ყაზბეგი

300

120

60

58

ჭიათურა

300

120

60

59

ლენტეხი

300

120

60

60

ონი

300

120

60

61

ხარაგაული

300

120

60

62

ჩოხატაური

300

120

60

63

ხულო

300

120

60

64

შუახევი

300

120

60

65

ქედა

300

120

60.