საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 402
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 172, 31/12/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.016132
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 29.12.2016, №611)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №402

2010 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 297-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე:

მუხლი 1.  შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შემდეგი შემადგენლობით:

 

ნოდარ ხადური                   -

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საბჭოს თავმჯდომარე;

ლაშა ხუციშვილი                -

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

ლერი ბარნაბიშვილი         -

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;

მამუკა ბარათაშვილი         -

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი;

დავით გაბლიშვილი          -

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურის უფროსი;

დავით მოლოდინი             -

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ზვიად კორძაია                    -

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული  დეპარტამენტის სამართალწარმოების სამმართველოს უფროსი;

გიორგი მალძიგაშვილი     -

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის საგადასახადო პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი;

ზვიად ჭუნაშვილი             -

ეკონომიკური საბჭოს აპარატის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მრჩეველი;

მირიან გამეზარდაშვილი -

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

   

ნინო ფოდიაშვილი            -

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში;

დავით ცერცვაძე                 -

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორი;

გიორგი ფერაძე                   -

სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე;

დანიელ გახარია                 -

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 მარტის დადგენილება №104 - ვებგვერდი, 07 .0 3 .2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 15.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 აპრილის დადგენილება №191 - ვებგვერდი, 29.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის დადგენილება №269 – ვებგვერდი, 08.07.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 ოქტომბრის დადგენილება №381 – ვებგვერდი, 13.10.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის დადგენილება №288 – ვებგვერდი, 27.07.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 13.12.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 იანვრის დადგენილება №14 – ვებგვერდი, 30.01.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 აგვისტოს დადგენილება №205 – ვებგვერდი, 15.08.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 ოქტომბრის დადგენილება №264 – ვებგვერდი, 22.10.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის დადგენილება №160 – ვებგვერდი, 18.02.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის დადგენილება №282  – ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 მაისის დადგენილება №314 - ვებგვერდი, 01.05.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის დადგენილება №358  – ვებგვერდი, 28.05.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ოქტომბრის  დადგენილება №600 – ვებგვერდი, 28.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 მარტის დადგენილება №130 - ვებგვერდი, 26.03.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის დადგენილება №331 – ვებგვერდი, 08.07.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  30 ოქტომბრის  დადგენილება №561  - ვებგვერდი, 02.11.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14  დეკემბრის  დადგენილება №620 - ვებგვერდი, 16.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილის დადგენილება №165 - ვებგვერდი, 05.04.2016წ.

მუხლი 2. ( ამოღებულია)      

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 აპრილის დადგენილება №191 - ვებგვერდი, 29.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის დადგენილება №288 – ვებგვერდი, 27.07.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის დადგენილება №464 - ვებგვერდი, 13.12.2012წ.

მუხლი 3 . დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრი                     ნ. გილაური

21. 29/12/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 611 - ვებგვერდი, 30/12/2016 20. 01/04/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 165 - ვებგვერდი, 05/04/2016 19. 14/12/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 620 - ვებგვერდი, 16/12/2015 18. 30/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 561 - ვებგვერდი, 02/11/2015 17. 07/07/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 331 - ვებგვერდი, 08/07/2015 16. 25/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 130 - ვებგვერდი, 26/03/2015 15. 28/10/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 600 - ვებგვერდი, 28/10/2014 14. 27/05/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 358 - ვებგვერდი, 28/05/2014 13. 01/05/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 314 - ვებგვერდი, 01/05/2014 12. 10/04/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 282 - ვებგვერდი, 11/04/2014 11. 13/02/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 160 - ვებგვერდი, 18/02/2014 10. 21/10/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 264 - ვებგვერდი, 22/10/2013 9. 15/08/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 205 - ვებგვერდი, 15/08/2013 8. 29/01/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 30/01/2013 7. 11/12/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 464 - ვებგვერდი, 13/12/2012 6. 25/07/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 288 - ვებგვერდი, 27/07/2012 5. 08/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 381 - ვებგვერდი, 111012019, 13/10/2011 4. 05/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 269 - ვებგვერდი, 110708023, 08/07/2011 3. 21/04/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 191 - ვებგვერდი, 110429013, 29/04/2011 2. 12/04/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 166 - ვებგვერდი, 110415010, 15/04/2011 1. 01/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 104 - ვებგვერდი, 110304022, 07/03/2011
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.