იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია

  • Word
იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია
დოკუმენტის ნომერი 401
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 172, 31/12/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016131
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
401
28/12/2010
სსმ, 172, 31/12/2010
040030000.10.003.016131
იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2010 - 26/01/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 401

2010 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 173-ე მუხ­ლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად იმ საჯარო სა­მართლის იურიდიულ პირებად, რომელთა მიერ გაწეული მომ­სა­ხურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათ­ვლის დოკუმენტია, განისაზღვრონ:

ა) შემოსავლების სამსახური;

ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსა­ხუ­რ­ე­­ბ­ის სა­­აგენტო;

გ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სა­ფი­ნან­სო აკ­ა­დე­მია;

დ) საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური;

ე) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახუ­რ­ე­ბის სააგენტო.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იან­ვრი­დან.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                           ნ. გილაური 

12. 24/12/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 801 - ვებგვერდი, 28/12/2020 11. 10/07/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 435 - ვებგვერდი, 13/07/2020 10. 06/03/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 118 - ვებგვერდი, 07/03/2017 9. 02/02/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 03/02/2015 8. 12/03/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 222 - ვებგვერდი, 12/03/2014 7. 26/07/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 293 - ვებგვერდი, 27/07/2012 6. 05/07/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 239 - ვებგვერდი, 06/07/2012 5. 31/01/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 03/02/2012 4. 04/11/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 417 - ვებგვერდი, 111109004, 09/11/2011 3. 12/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 272 - ვებგვერდი, 110714007, 14/07/2011 2. 13/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 202 - ვებგვერდი, 110517004, 17/05/2011 1. 26/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 42 - ვებგვერდი, 310111, 31/01/2011
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.