"სააღსრულებლო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

  • Word
"სააღსრულებლო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3970-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 72, 22/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 070000000.05.001.016089
  • Word
3970-IIს
10/12/2010
სსმ, 72, 22/12/2010
070000000.05.001.016089
"სააღსრულებლო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

მუხლი 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2010 წლის 17 სექტემბრის კანონი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 350).

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 10 დეკემბერი.

№3970–IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.