"მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ"

  • Word
"მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 1793
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 05/02/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 4(11), 23/02/1999
სარეგისტრაციო კოდი 210.000.000.54.001.000.486
  • Word
1793
05/02/1999
სსმ, 4(11), 23/02/1999
210.000.000.54.001.000.486
"მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ"
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან (პარლამენტის უწყებანი, №8-9, 21.02.1998) ამოღებულ იქნეს მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი და ამავე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული სარეგისტრაციო და სახელმწიფოს საექსპერტო მოსაკრებლები არ ვრცელდება სამრეწველო საკუთრების დაცვასთან დაკავშირებით „საქპატენტის“ მიერ გაწეულ საქმიანობაზე“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 5 თებერვალი

№1793–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.