"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ"

  • Word
"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 103 უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 10/12/2010
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 68, 14/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040090000.30.056.016002
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
103 უ.ს.რ.ს.
10/12/2010
სსმ, 68, 14/12/2010
040090000.30.056.016002
"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ"
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (16/12/2021 - 21/04/2022)

დოკუმენტის სანახავად, გთხოვთ დააჭიროთ ფაილის გადმოწერას    
15. 21/04/2022 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 51-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2022 14. 16/12/2021 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 48-Iს - ვებგვერდი, 17/12/2021 13. 02/03/2021 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 18-IIს - ვებგვერდი, 04/03/2021 12. 18/06/2020 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 116-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 23/06/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 12/07/2017 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 57-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14/07/2017 10. 23/06/2017 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 48-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 28/06/2017 9. 16/03/2017 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 34-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 22/03/2017 8. 29/09/2016 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 3/4/641 - ვებგვერდი, 11/10/2016 7. 18/06/2015 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 138-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 22/06/2015 6. 24/12/2013 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 96-უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 27/12/2013 5. 17/10/2013 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 71-უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 22/10/2013 4. 16/05/2013 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 58-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 24/05/2013 3. 22/08/2012 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 177-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 27/08/2012 2. 17/05/2012 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 164-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21/05/2012 1. 29/04/2011 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 115 უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 110519001, 19/05/2011