"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ"

  • Word
"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 103 უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 10/12/2010
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 68, 14/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040090000.30.056.016002
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
103 უ.ს.რ.ს.
10/12/2010
სსმ, 68, 14/12/2010
040090000.30.056.016002
"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ"
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

დოკუმენტის სანახავად, გთხოვთ დააჭიროთ ფაილის გადმოწერას    
15. 21/04/2022 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 51-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2022 14. 16/12/2021 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 48-Iს - ვებგვერდი, 17/12/2021 13. 02/03/2021 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 18-IIს - ვებგვერდი, 04/03/2021 12. 18/06/2020 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 116-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 23/06/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 12/07/2017 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 57-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14/07/2017 10. 23/06/2017 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 48-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 28/06/2017 9. 16/03/2017 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 34-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 22/03/2017 8. 29/09/2016 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 3/4/641 - ვებგვერდი, 11/10/2016 7. 18/06/2015 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 138-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 22/06/2015 6. 24/12/2013 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 96-უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 27/12/2013 5. 17/10/2013 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 71-უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 22/10/2013 4. 16/05/2013 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 58-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 24/05/2013 3. 22/08/2012 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 177-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 27/08/2012 2. 17/05/2012 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 164-უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21/05/2012 1. 29/04/2011 - ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - 115 უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 110519001, 19/05/2011