საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად ჩათვლის შესახებ

  • Word
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად ჩათვლის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 728
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 09/11/1996
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების და განკარგულებების კრებული, უნომრო, 29/11/1996
სარეგისტრაციო კოდი 010.220.000.05.002.000.
  • Word
728
09/11/1996
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების და განკარგულებების კრებული, უნომრო, 29/11/1996
010.220.000.05.002.000.
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად ჩათვლის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №728

1996 წლის 9 ნოემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად ჩათვლის შესახებ

საქართველოს კონსტიტუციის 106-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის ძალაში შესვლამდე მიღებული ნორმატიული აქტების კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ძალადაკარგულად ჩაითვალოს:

1. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის 1991 წლის 22 მაისის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე, საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 14 მაისის კანონის შესახებ (საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 1991 წ., №5, მუხ. 354).

2. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის 1991 წლის 23 ოქტომბრის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე (საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 1991 წ., №10, მუხ. 708).

ე. შევარდნაძე

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.