„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3751-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 26/10/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 62, 05/11/2010
სარეგისტრაციო კოდი 010040000.05.001.016053
  • Word
3751-IIს
26/10/2010
სსმ, 62, 05/11/2010
010040000.05.001.016053
„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, №198(2898), 5.08.1998) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტში სიტყვები „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.

2. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტში სიტყვები „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.

3. 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 26 ოქტომბერი.

3751–II

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.