„კულტურული მემკვიდრეობის ზოგიერთი ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ“

  • Word
„კულტურული მემკვიდრეობის ზოგიერთი ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 834
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 20/11/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 144, 24/11/2009
სარეგისტრაციო კოდი 450.050.000.08.002.
  • Word
834
20/11/2009
სსმ, 144, 24/11/2009
450.050.000.08.002.
„კულტურული მემკვიდრეობის ზოგიერთი ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ“
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №834

2009 წლის 20 ნოემბერი

ქ. თბილისი

კულტურული მემკვიდრეობის ზოგიერთი ძეგლისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

1. „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია განესაზღვროს კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგ ძეგლებს:

ა) ქ. თბილისში, სიონის ქ. №8-ში მდებარე შენობას;

ბ) ქ. თბილისში, პუშკინის ქ. №4-ში მდებარე შენობას;

გ) ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირის №3-ში მდებარე შენობას;

დ) ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირის №11-ში მდებარე შენობას.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სააკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.