,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ“

  • Word
,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 161
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 27/03/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 46, 27/03/2008
სარეგისტრაციო კოდი 010.080.000.08.002.004.
  • Word
161
27/03/2008
სსმ, 46, 27/03/2008
010.080.000.08.002.004.
,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ“
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №161

2008 წლის 27 მარტი

ქ. თბილისი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ

1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობისა და საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ქალაქი რუსთავი, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულისა და წალკის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის წარდგინების გათვალისწინებით, „დასახლების შექმნის, გაუქმებისა და მისი ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის, დასახლებისათვის სახელის მინიჭებისა და შეცვლის წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 4 მარტის №110 ბრძანებულებით დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის შესაბამისად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას დასახლება – სოფელი „ახალი კუმისი“, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობაზე თანდართული ადმინისტრაციული საზღვრების მიხედვით.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სააკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.