,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ“

  • Word
,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 123
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 07/03/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 36, 07/03/2008
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
123
07/03/2008
სსმ, 36, 07/03/2008
000000000.00(0).000.000000
,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ“
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

 ბრძანებულება №123

2008 წლის 7 მარტი

 ქ. თბილისი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლების შექმნის შესახებ

1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობისა და საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ქალაქი რუსთავი, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულისა და წალკის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის წარდგინების გათვალისწინებით, „დასახლების შექმნის, გაუქმებისა და მისი ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის, დასახლებისათვის სახელის მინიჭებისა და შეცვლის წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 4 მარტის №110 ბრძანებულებით დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის შესაბამისად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას დასახლება – სოფელი „ფოლადაანთკარი“, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობაზე თანდართული ადმინისტრაციული საზღვრების მიხედვით.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. სააკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.