„აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3617
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/09/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 50, 24/09/2010
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.05.001.016002
  • Word
3617
24/09/2010
სსმ, 50, 24/09/2010
470230000.05.001.016002
„აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

 აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ“ საქართველოს კანონის  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №37, 30.11.2009, მუხ. 276) მე-5 მუხლის „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„კ) აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკის, მხარდაჭერის/ხელშეწყობისა და მოვლის, აგრეთვე ზიანის შემცირების ხელშეწყობა პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში;“. 

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 30 სექტემბრიდან.

 

საქართველოს პრეზიდენტი   . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 24 სექტემბერი.

№3617–რს