,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №11/1024 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

  • Word
,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №11/1024 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1-1/831
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 21/05/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 59, 25/05/2010
სარეგისტრაციო კოდი 280120000.22.024.014664
  • Word
1-1/831
21/05/2010
სსმ, 59, 25/05/2010
280120000.22.024.014664
,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №11/1024 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 280.120.000.22.024.014.664

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების

მინისტრის   ბრძანება №1-1/831

2010 წლის 21 მაისი

ქ. თბილისი

,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №11/1024 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №11/1024 ბრძანება ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“.                      

 2. ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ივნისიდან.

 . პოლოლიკაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.