„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Document number 3548
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2010
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 46, 04/08/2010
Registration code 080.190.000.05.001.004.157
  • Word
3548
21/07/2010
LHG, 46, 04/08/2010
080.190.000.05.001.004.157
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.