„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“
Document number 2676
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/02/2010
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 10, 16/03/2010
Registration code 010.080.000.05.001.003.901
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.