„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Document number 2669
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/02/2010
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 7, 09/03/2010
Registration code 080.190.000.05.001.003.890
  • Word
2669
23/02/2010
LHG, 7, 09/03/2010
080.190.000.05.001.003.890
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.